Επικοινωνήστε μαζί μας

30 N Gould St., Ste N., Sheridan, WY 82801

+1 (307) 206-2203

accounts @ eunet.host

Όροι Ονομάτων Χώρου

Αυτοί οι όροι ενδέχεται να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας την Eunet για την καταχώρηση ή για την φιλοξενία του όνοματος χώρου σας, αποδέχεστε αυτόματα τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω. Η σύμβαση μεταξύ εσάς και την Eunet υπόκειται στα ακόλουθα:

1. Είναι απαραίτητο να έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το όνομα χώρου και, με την καταχώρηση, την μεταφορά ή την εισαγωγή του στα συστήματά μας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε αυτό το δικαίωμα.

2. Με την καταχώρηση, την μεταφορά ή την εισαγωγή ενός ονόματος χώρου συμφωνείτε να διατηρείτε την Eunet και τους διευθυντές της πλήρως και αποτελεσματικά ενημερωμένους ανά πάσα στιγμή, όπως και να αποζημιώσετε την Eunet και τους διευθυντές της αναλόγως έναντι όλων των δαπανών, αξιώσεων, υποχρεώσεων και εξόδων που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την επιλογή και τη χρήση του ονόματος χώρου ή από οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους σας των υποχρεώσεών σας που περιλαμβάνονται στο παρόν.

3. Μπορείτε να καταχωρήσετε, να μεταφέρετε ή να εισαγάγετε ένα όνομα χώρου για λογαριασμό κάποιου άλλου (εάν είστε πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου, για παράδειγμα) και μπορείτε να του χρεώσετε ό,τι θέλετε για τις υπηρεσίες σας. Εάν καταχωρήσετε, μεταφέρετε ή εισάγετε ένα όνομα χώρου χωρίς την άδεια και τη γνώση του τελικού χρήστη του και στη συνέχεια το πουλήσετε σε αυτόν, το κάνετε χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή μας. Η παραβίαση αυτού του όρου θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της καταχώρησης.

4. Εάν καταχώρησετε, μεταφέρετε ή εισάγετε ένα όνομα χώρου για λογαριασμό κάποιου άλλου (ενός πελάτη, για παράδειγμα) και είστε εγγεγραμμένος στη βάση δεδομένων μας ως επαφή χρέωσης, η Eunet θα ζητήσει πρώτα πληρωμή από εσάς. Εάν δεν πληρώσετε τα τέλη για οποιονδήποτε λόγο, η Eunet θα έχει το δικαίωμα να ανακτήσει τα τέλη από τον πελάτη.

5. Η αρχική καταχώρηση μπορεί να ζητηθεί από 1 έως 10 έτη, ανάλογα με το επιλεγμένο TLD, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανανεώσετε το domain name μέσω του eunet.gr για μια περαιτέρω επιθυμητή περίοδο, ανάλογα με τις μέγιστες περιόδους καταχώρησης που επιβάλλονται από κάθε μητρώο TLD.

6. Πολιτική ανανέωσης. Μπορείτε να ανανεώσετε τα domains που έχουν καταχωρηθεί μέσω του eunet.gr ανά πάσα στιγμή κάνοντας είσοδο στην Πύλη Πελάτων της Eunet:  clients.eunet.gr ή να επιλέξετε την αυτόματη ανανέωση στο clients.eunet.gr. Εάν επιλέξετε την αυτόματη ανανέωση, θα προσπαθήσουμε να ανανεώσουμε το όνομα χώρου σας 30, 14 και 7 ημέρες πριν από τη λήξη του και στη συνέχεια την ίδια την ημέρα λήξης. Θα στείλουμε επίσης μια υπενθύμιση ότι τα ονόματα χώρου σας θα ανανεωθούν αυτόματα επτά ημέρες πριν επιχειρήσουμε να τους ανανεώσουμε, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να ανανεώσετε το domain. Εάν η πληρωμή αποτύχει, θα σας ενημερώσουμε και θα επιχειρήσουμε ξανά την ανανέωση το επόμενο διάστημα. Δεν μπορούν να δοθούν επιστροφές χρημάτων για ανεπιθύμητα ονόματα χώρου που έχουν ανανεωθεί αυτόματα. Για ονόματα χώρου που δεν ανανεώνονται αυτόματα, στέλνουμε υπενθυμίσεις με σύνδεσμο για ανανέωση 90, 60, 30, 14 και 7 ημέρες πριν από τη λήξη του domain, όπως και την ημέρα που λήγει.

7. Πολιτική λήξης. Μόλις λήξει domain σας .uk, θα υπάρξει περίοδος χάριτος 30 ημερών πριν ανασταλεί το domain. Το όχομα χώρου θα έχει στη συνέχεια άλλες 60 ημέρες προτού διαγραφεί, οπότε θα είναι διαθέσιμο για εκ νέου καταχώρηση. Μπορείτε να ανανεώσετε το domain χωρίς επιπλέον χρέωση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των 90 ημερών. Για ονόματα χώρου εκτός .uk, υπάρχει περίοδος χάριτος 30 ημερών και, στη συνέχεια, περίοδος εξαργύρωσης που είναι συνήθως 30 ημέρες. Για τα νέα gTLD του ICANN υπάρχει συνήθως περίοδος χάριτος 40 ημερών και περίοδος εξαργύρωσης 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εξαργύρωσης, ενδέχεται να υπάρχει ένα επιπλέον κόστος για την ανανέωση του domain σας, το οποίο αναλύεται ανά TLD στο clients.eunet.gr. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα “Συχνές ερωτήσεις για το όνομα χώρου” στην Πύλη Πελάτων μας clients.eunet.gr. Σημείωση: ορισμένα ειδικά ονόματα χώρου ενδέχεται να έχουν διαφορετικά χρονικά πλαίσια εξαργύρωσης και περιόδου χάριτος και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρχικό μεταπωλητή εάν το δικό σας δεν ανανεωθεί. Η Eunet δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε αυτή την περίπτωση.

8. Από προεπιλογή, τα στοιχεία που παρέχετε κατά τη διαδικασία της καταχώρησης και τα στοιχεία του πελάτη για τον οποίο επιλέγετε το όνομα χώρου που θα καταχωρήσετε εκ μέρους του, ενδέχεται και θα εμφανίζονται όταν εκτελείται αναζήτηση WHOIS για το καταχωρημένο όνομα χώρου. Για τα ονόματα χώρου .gr, οι καταχωρητές που δεν είναι εμπορικές οντότητες έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την αναζήτηση WHOIS. Για ονόματα χώρου εκτός .gr μπορεί να αγοραστεί μια επιλογή απορρήτου WHOIS εάν είναι διαθέσιμη για το επιλεγμένο TLD.

9. Μπορείτε να παραδώσετε την κατοχύρωση του ονόματος χώρου με γραπτή ειδοποίηση στο eunet.gr.

10. Μόλις το όνομα χώρου και τα πλήρη στοιχεία σας καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων, η Eunet δεν θα επιστρέφει χρήματα.

11. Τα ονόματα χώρου καταχωρούνται με σειρά προτεραιότητας, ανεξάρτητα από το εάν η Eunet έχει καταχωρήσεις υπηρεσίας ονομάτων χώρου στη βάση δεδομένων, ή εάν η Eunet έχει λάβει πληρωμή για το όνομα χώρου.

12. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ένα όνομα χώρου για το οποίο ζητήθηκε καταχώρηση έχει εισαχθεί στη βάση δεδομένων της Eunet μέχρι να λάβετε επιβεβαίωση καταχώρησης. Σας συμβουλεύουμε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια σχετικά με την καταχώρηση του ονόματος χώρου πριν λάβετε επιβεβαίωση.

13. Η αποδοχή των ονομάτων χώρου είναι στη διακριτική ευχέρεια της Eunet. Η Eunet δεν θα δεχτεί όνομα χώρου για ανάθεση εάν: α) έχει καταχωρηθεί προηγουμένως β) πιστεύουμε ότι ενδέχεται να μην έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το όνομα χώρου.

14. Η πληρωμή καθίσταται απαιτητή αμέσως μετά την καταχώρηση ή τη μεταφορά του domain. Όλες οι εκκρεμείς πληρωμές πρέπει να εκκαθαριστούν εντός 7 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης ή η Eunet έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το όνομα χώρου ή/και να διακόψει την υπηρεσία ονόματος χώρου. Η Eunet διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει για την επανέναρξη της υπηρεσίας domain name. Εάν δεν λάβει πληρωμή για το όνομα χώρου, η Eunet διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το όνομα χώρου από τη βάση δεδομένων της και να το καταστήσει διαθέσιμο για καταχώρηση στο κοινό. Μόλις υποβάλετε μια εντολή  καταχώρησης ή έχουμε καταχωρίσει ένα όνομα χώρου για λογαριασμό σας, είστε υπεύθυνοι για τα πλήρη τέλη για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει καταχωρηθεί το όνομα χώρου, όπως και για τυχόν δαπάνες που πραγματοποιεί η Eunet για την ανάκτηση τυχόν εκκρεμών χρεώσεων, ανεξάρτητα από το εάν διατηρείτε ή διαγράφετε το όνομα χώρου.

15. Η Eunet μπορεί να ακυρώσει την καταχώρηση ή να αναστείλει την εκχώρηση του ονόματος χώρου σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με γραπτή ειδοποίηση προς εσάς. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις περιλαμβάνουν: περιπτώσεις που η διατήρηση της καταχώρησης θα έφερνε την Eunet σε σύγκρουση με τη νομική υποχρέωσή της ή τους όρους μιας δικαστικής απόφασης ή όταν η καταχώρηση ή η χρήση του ονόματος χώρου έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες της Eunet για τα ονόματα χώρου και τα subdomains τους σε ισχύ κατά καιρούς.

16. Συμφωνείτε ότι η Eunet δεν θα μεταφέρει domain(s) ούτε θα αλλάξει το TAG σε άλλο καταχωρητή μέχρι να εξοφληθεί πλήρως τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο άνω των 30 ημερών. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση μη εξοφλημένου τιμολογίου ή ανεξόφλητου υπολοίπου για οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται από την Eunet ή υπάλληλο του της Eunet, η Eunet έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε ή όλα τα ονόματα χώρου που σχετίζονται με εσάς ή την εταιρεία σας από DNS ή διακομιστές του της Eunet. Επιπλέον, σε περίπτωση αναστολής ή ακύρωσης της υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε την Eunet και οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια επακόλουθης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

17. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε ένα όνομα χώρου σε άλλο πάροχο υπηρεσιών ή κάτοχο TAG, μπορείτε να το κάνετε στο clients.eunet.gr χωρίς χρέωση, εφόσον πληρούνται οι όροι του σημείου 16.

18. Προμηθεύουμε τα ονόματα χώρου μας μέσω των eNom, Tucows και Nominet και διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους ως αποτέλεσμα των αλλαγών που απαιτούνται από αυτούς τους παρόχους.

19. Οποιαδήποτε απόπειρα επικοινωνίας με την Eunet μέσω της ιστοσελίδας eunet.gr ή της Πύλης Πελατών clients.eunet.gr θα ανταποκριθεί σε πέντε εργάσιμες ημέρες το πολύ.

20. Συμφωνείτε επίσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις του eunet.gr.

21. Ο ιστότοπος της Deltanet LLC – eunet.gr – διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις για την κατοχύρωση domain χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Deltanet Llc.
21366 Hall Rd. Suite 1153
Clinton Twp, MI 48038
United States
 
Europe
275 New North Road
Islington Suite 1091
London N1 7AA
United Kingdom

Verified by MonsterInsights