Επικοινωνήστε μαζί μας

30 N Gould St., Ste N., Sheridan, WY 82801

+1 (307) 206-2203

accounts @ eunet.host

Πολιτική Απορρήτου

Η Eunet (Deltanet LLC.), λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν της την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του website της, καθώς και των πελατών της. Για τους επισκέπτες το site έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους να μην αφήνουν αναγνωριστικά στοιχεία ή προσωπικά δεδομένα.

Για τους πελάτες, από τη στιγμή που αποφασίσουν να προμηθεύσουν την Eunet με τα δικά τους προσωπικά δεδομένα [οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία με τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν] θα θέλαμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάπτυξη πελατειακής σχέσης.

Επισκέπτες του website της eunet.gr

Τι είδους πληροφορίες συλλέγονται?

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του website, οι διακομιστές της Eunet συλλέγουν βασικές πληροφορίες χρήστη που περιλαμβάνουν το ISP domain του επισκέπτη, την χρονική στιγμή που συνδέθηκε με το site καθώς και τις συγκεκριμένες σελίδες τις οποίες επισκέφθηκε. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν cookies, τα οποία είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που τοποθετούνται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο αρχείο στον υπολογιστή του επισκέπτη. Τα cookies επιτρέπουν σε μια μια εφαρμογή του δικτύου να απαντήσει ανεξάρτητα, υπενθυμίζοντας πληροφορίες που έχει συλλέξει για τις διαδικτυακές προτιμήσεις του επισκέπτη.

Οι διακομιστές της Eunet δεν αποθηκεύουν την e-mail διεύθυνση του επισκέπτη, ούτε συγκρατούν στοιχεία για άλλες σελίδες τις οποίες ο χρήστης έχει επισκεφθεί.

Πως αξιοποιούνται αυτές τις πληροφορίες

Οι βασικές πληροφορίες χρήστη που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της διαδικτυακής κίνησης, καθώς και για την βελτίωση του περιεχομένου του website της Eunet. Τα cookies χρησιμοποιούνται με σκοπό την ενεργοποίηση και ανάπτυξη πελατειακής σχέσης με την Eunet. Για παράδειγμα, τοποθετείται ένα cookie στη σελίδα online πώλησης μιας υπηρεσίας, στο οποίο αποθηκεύονται οι πληροφορίες του πελάτη που απαιτούνται για τη φόρμα παραγγελίας. Οι πληροφορίες αυτές προωθούνται σε εσωτερική βάση δεδομένων της Eunet για τον εντοπισμό και έλεγχο πραγματοποίησης πωλήσεων.

Ορισμένες φορές η Eunet μπορεί να προμηθεύσει την εταιρεία που έχει αναλάβει την διαφημιστική της εκστρατεία με πληροφορίες, στοχεύοντας πάντα στην διαφημιστική της προώθηση. Σημειώστε ότι το site της Eunet (eunet.gr) περιέχει συνδέσμους σε προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία προσφέρονται από άλλες, εξωγενείς εταιρείες. Το site με το οποίο θα συνδεθεί ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει ότι η εισαγωγή του σε αυτό πραγματοποιήθηκε διαμέσου της ιστοσελίδας eunet.gr.

Πελάτες της Eunet

Τι είδους πληροφορίες συλλέγονται?

Από τη στιγμή που επιλέξουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η Eunet, οι πελάτες προμηθεύουν την εταιρεία με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και με οικονομικές πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας συνήθως περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου. Οι οικονομικές πληροφορίες συνήθως περιλαμβάνουν αριθμό πιστωτικής κάρτας.

Η Eunet, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον πελάτη, διαχειρίζεται τις πληροφορίες του σύμφωνα με το είδος του λογαριασμού, την επιλεγμένη υπηρεσία και τα logs του πελάτη. Επιπρόσθετα αποθηκεύει στα αρχεία της την διεύθυνση email του πελάτη, ως απαραίτητο συστατικό για την διεξαγωγή της επικοινωνίας.

Πως αξιοποιούνται αυτές τις πληροφορίες

Τα επικοινωνιακά στοιχεία του πελάτη χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών εκ μέρους της Eunet, αναφορικά με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη της υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο πελάτης. Τα οικονομικά στοιχεία με τα οποία έχει προμηθεύσει ο πελάτης την Eunet, χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για την οικονομική τακτοποίηση και εξόφληση της συγκεκριμένης επιλεχθείσας υπηρεσίας.

Η Eunet αναπτύσσει και διατηρεί πληροφορίες όπως το είδος της υπηρεσίας και τα logs που έχει επιλέξει ο πελάτης. Η Eunet μπορεί να μοιραστεί πληροφορίες με ιδιαίτερους συνεργάτες της, προκειμένου να πληροφορήσει τους πελάτες της για προϊόντα τα οποία ενδεχομένως θεωρήσουν ενδιαφέροντα, εκμεταλλευόμενη τις προσφορές που συνοδεύουν τα προγράμματα συνεργατών. Επιπλέον η Eunet μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του πελάτη προς όφελός του, με σκοπό την ενημέρωσή του για νέα ή αναβαθμισμένα προϊόντα. Η Eunet δεν πουλά και δεν ενοικιάζει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε τρίτους. Η Eunet θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία των πελατών της ΜΟΝΟ εάν θεωρηθεί αναγκαίο στις περιπτώσεις: επικοινωνίας ή αναγνώρισης προσώπων που αποδείχτηκε ότι βλάπτουν ή επιχειρούν να βλάψουν την Eunet ή τους πελάτες της, απάντησης σε κλήσεις, νομικών διαδικασιών, δικαστικών εντολών. Επιπρόσθετα η Eunet δεν αποκαλύπτει σε τρίτους τα περιεχόμενα των e-mails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της. Η Eunet θα γνωστοποιήσει το περιεχόμενο των e-mails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της ΜΟΝΟ εάν θεωρηθεί αναγκαίο στις περιπτώσεις: απάντησης σε κλήσεις, νομικών διαδικασιών, δικαστικών εντολών, προστασίας νομικών δικαιωμάτων της Eunet και των πελατών της, ακούσιας εξασφάλισης περιεχομένων που σχετίζονται με τη διάπραξη εγκλημάτων. Παρ’ όλα αυτά η Eunet θα εξετάσει, διαγράψει ή εμποδίσει την πρόσβαση στις επικοινωνίες που ενδεχομένως βλάψουν την εταιρεία, τους πελάτες της ή τρίτα πρόσωπα. Οι λόγοι για τους οποίους η ακούσιας εξασφάλισης περιεχομένων που σχετίζονται με τη διάπραξη εγκλημάτων θα ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο αναφέρονται στην πραγματική ή πιθανή παραβίαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Eunet.

Επιπλέον, όλοι οι πελάτες της Eunet έχουν δικαίωμα διαγραφής τους από το newsletter ή τις μελλοντικές ενημερώσεις για τις αναβαθμίσεις των προϊόντων/υπηρεσιών της, αποστέλλοντας το αίτημά τους στο e-mail privacy [at] eunet.host Σε αυτήν την αίτηση οι πελάτες θα πρέπει να αναγράφουν το δικό τους domain name, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Eunet διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει κατά την κρίση της ανακοινώσεις και σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες της.

Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπος eunet.gr (αυτός ο «Ιστότοπος») διαχειρίζεται από την εταιρεία Deltanet LLC., dba eunet.gr («εμείς», «εμάς», «μας», «eunet.gr»). Το απόρρητό σας είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δεσμευόμαστε να είμαστε διαφανείς και ανοιχτοί με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς και τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες μόλις τις έχουμε. Περιγράφει επίσης τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση και τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά, για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα χειριστούμε.

Για τους σκοπούς των Νόμων για την Προστασία Δεδομένων 1988 και 2003 (οι «Πράξεις»), υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Deltanet LLC. 1950 S. Rochester Rd Suite #1076 Rochester Hills, MI 48307

Εάν έχετε μια ανεπίλυτη ανησυχία σχετικά με το απόρρητο ή τη χρήση δεδομένων που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ικανοποιητικά, επικοινωνήστε με τον πάροχο επίλυσης διαφορών τρίτων που εδρεύει στις ΗΠΑ (δωρεάν) στο privacy [at] eunet.host

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

Με την πρόσβαση και/ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, (συμπεριλαμβανομένου, προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιασδήποτε οντότητας ή προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε) συμφωνείτε ρητά με τη Δήλωση Απορρήτου που παρατίθεται παρακάτω και συμφωνείτε ότι την κατανοείτε πλήρως. Εάν δεν συμφωνείτε ή δεν αισθάνεστε άνετα με οποιαδήποτε πτυχή αυτής της Δήλωσης Απορρήτου, η μόνη σας επιλογή και λύση είναι να διακόψετε αμέσως τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σεβόμαστε πλήρως το δικαίωμά σας στο απόρρητο και δεσμευόμαστε να το προστατεύσουμε. Τυχόν προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους νόμους και την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο εάν επιλέξετε να τις μοιραστείτε μαζί μας. Η απόφαση για την παροχή αυτών των πληροφοριών είναι προαιρετική, ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

Συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες χρήσης από εσάς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής («Δεδομένα χρήσης»). Δεδομένα χρήσης είναι πληροφορίες χρήσης, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου, η διεύθυνση IP σας, οι σελίδες που προβάλλετε στον ιστότοπο, τα δεδομένα κλικ-ροής και ο χρόνος και η διάρκεια των επισκέψεών σας στην ιστοσελίδα. Ενδέχεται να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες καταγραφής που συλλέγονται αυτόματα με άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες στον Ιστότοπο.

Οι “προσωπικές πληροφορίες” που ενδέχεται να συλλέξουμε είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν ως άτομο, όπως:

Ονομα
Διεύθυνση
Αριθμός τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ταυτότητα που εκδόθηκε από την επίσημη κυβέρνηση
Αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες:

α) όταν οι υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς απαιτούν την παροχή των πληροφοριών σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (“Παρόχους Υπηρεσιών”). Παρέχουμε στους Παρόχους Υπηρεσιών μας μόνο τις απαραίτητες ή χρήσιμες πληροφορίες για να εκτελούν αυτές τις υπηρεσίες εκ μέρους μας, όπως η παροχή καταχώρισης ονομάτων χώρου, φιλοξενίας ιστού και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών ασφάλειας ή παρακολούθησης και η προώθηση των υπηρεσιών μας σε εσάς. Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών πρέπει να συμφωνήσει να χρησιμοποιεί εύλογες διαδικασίες και πρακτικές ασφαλείας προκειμένου να προστατεύσει τις προσωπικές πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Απαγορεύεται στους Πάροχους Υπηρεσιών να χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες εκτός από τον σκοπό για τον οποίο παρείχατε ή εξουσιοδοτήσατε αυτές τις πληροφορίες (π.χ. για να απαντήσουν στα ερωτήματά σας και να εκπληρώσουν τα αιτήματά σας, όπως και να σας στείλουν ενημερωτικά δελτία).

β) για να σας στείλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο, αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας ή/και άλλες διοικητικές πληροφορίες.

γ) για να σας στείλουμε έρευνες και επικοινωνίες μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

δ) για να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας στον ιστότοπο παρουσιάζοντας διαφημίσεις, προϊόντα και προσφορές προσαρμοσμένες σε εσάς.

ε) για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων, έλεγχοι, ανάπτυξη νέων προϊόντων, βελτίωση του ιστότοπού μας, βελτίωση των υπηρεσιών μας, εντοπισμός τάσεων χρήσης και προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών.

ζ) εάν αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από εμάς, για να ολοκληρώσετε και να πραγματοποιήσετε την αγορά σας, για παράδειγμα, για να διεκπεραιωθούν οι πληρωμές σας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αγορά σας και να σας παρέχουμε σχετική εξυπηρέτηση πελατών.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτα μέρη μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

α) στις θυγατρικές μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

β) σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας που παρέχουν υπηρεσίες όπως επαλήθευση στοιχείων επικοινωνίας, επεξεργασία πληρωμών, εκπλήρωση παραγγελιών, εξυπηρέτηση πελατών, φιλοξενία ιστοτόπων, ανάλυση δεδομένων, παροχή υποδομής, υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες παράδοσης email, υπηρεσίες ελέγχου και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες για να τους επιτρέψουν να τις παρέχουν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) εάν ζητήσετε πληροφορίες από προμηθευτές ώστε να μπορούν να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

β) εάν επιλέξετε να κατεβάσετεd ένα white paper, e-book ή άλλο πόρο, στους πελάτες, τους συνεργάτες μας και τους τρέχοντες και μελλοντικούς χορηγούς αυτού του πόρου. Εάν δεν θέλετε να επικοινωνήσουν μαζί σας αυτά τα τρίτα μέρη, μην πραγματοποιήσετε λήψη, προβολή ή με άλλο τρόπο πρόσβαση στα white papers, ηλεκτρονικά βιβλία και άλλους πόρους.

γ) για να σας ταυτοποιήσει σε οποιονδήποτε στον οποίο στέλνετε μηνύματα μέσω του ιστότοπου.

δ) σε τρίτο μέρος σε περίπτωση οποιασδήποτε αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης, των περιουσιακών στοιχείων ή των μετοχών μας (συμπεριλαμβανομένης της πτώχευσης ή παρόμοιας διαδικασίας), όπως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο: (α) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας· (β) να συμμορφωθεί με τη νομική διαδικασία· (γ) να ανταποκρίνεστε σε αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας, και να πληροίτε τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου· (δ) να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας· (ε) για να προστατεύσουμε τις δραστηριότητές μας ή αυτές οποιασδήποτε από τις θυγατρικές μας· (στ) για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία μας ή/και των θυγατρικών μας, εσάς ή άλλων, και (ζ) να μας επιτρέψει να επιδιώξουμε τα διαθέσιμα ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ζημιές που μπορεί να υποστούμε.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”). Μπορεί επίσης να υποβληθεί σε επεξεργασία από το προσωπικό που λειτουργεί εκτός του ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς. Αυτό το προσωπικό μπορεί να ασχοληθεί με την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής σας και την παροχή υπηρεσιών. Με την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων, συμφωνείτε με αυτήν τη μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία. Θα λάβουμε όλα τα εύλογα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

«Μη προσωπικές πληροφορίες» που ενδέχεται να συλλέξουμε είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας, όπως:

Πληροφορίες προγράμματος περιήγησης
Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, ετικετών pixel και άλλων τεχνολογιών όπως σενάρια
Δημογραφικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από εσάς
Συγκεντρωτικές πληροφορίες

Πώς συλλέγουμε τις μη προσωπικές πληροφορίες

Εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συλλέξουμε μη προσωπικές πληροφορίες από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του τύπου του υπολογιστή σας, της ανάλυσης οθόνης, της έκδοσης του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Συγκεντρώνουμε επίσης προσωπικές πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό προϊόν να μην προσδιορίζει προσωπικά εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του ιστότοπου, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας προσωπικές πληροφορίες για τον υπολογισμό του ποσοστού των χρηστών μας που διαμένουν σε μια συγκεκριμένη χώρα.

Πώς χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε μη προσωπικές πληροφορίες

Επειδή οι μη προσωπικές πληροφορίες δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τις μη προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνδυάσουμε μη προσωπικές πληροφορίες με προσωπικές πληροφορίες (όπως ο συνδυασμός του ονόματός σας με τη γεωγραφική σας τοποθεσία). 

ΧΡΗΣΗ COOKIES και Άλλες Τεχνολογίες Παρακολούθησης

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για την ανάλυση των τάσεων, τη διαχείριση του ιστότοπου, την παρακολούθηση των κινήσεων των χρηστών στον ιστότοπο και τη συλλογή δημογραφικών πληροφοριών σχετικά με τη βάση χρηστών μας στο σύνολό της.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για:

να βελτιώστε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας
να διατηρήστε τα είδη στο καλάθι αγορών σας
να κατανοήσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας
να σας βοηθήσουμε να αναγνωρίσετε και να διατηρήσετε την κατάσταση συνδεδεμένου
ή για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη ρύθμιση των cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπού μας. Εάν δεν έχετε προσαρμόσει το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να αρνείται τα cookies, το σύστημά μας θα εκδώσει cookies όταν συνδέεστε στον ιστότοπό μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org.

Λάβετε υπόψη ότι οι εξωτερικοί ιστότοποι τρίτων μερών στους οποίους παρέχουμε συνδέσμους (στις οποίες δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν υπερβαίνουμε με κανέναν τρόπο) μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους. Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν αφορά και δεν φέρουμε ευθύνη για το απόρρητο, τις πληροφορίες ή άλλες πρακτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου που διαχειρίζεται οποιονδήποτε ιστότοπο προς τον οποίο αυτός ο ιστότοπος περιέχει σύνδεσμο. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου στον ιστότοπο δεν συνεπάγεται έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου από εμάς ή από τις θυγατρικές μας.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Συνεργαζόμαστε επίσης με προμηθευτές και συνεργάτες για τη λειτουργία και τη βελτίωση του ιστότοπου. Αυτοί οι προμηθευτές και άλλοι συνεργάτες περιλαμβάνουν διαφημιστές (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης με banner και κειμένου) και εταιρείες ανάλυσης ιστού. Αυτοί οι συνεργάτες και οι προμηθευτές χρησιμοποιούν cookies, web beacons και άλλες τεχνολογίες, όπως ετικέτες και σενάρια για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο (π.χ. τους ιστότοπους και τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί στον Ιστότοπο και κατά καιρούς άλλους ιστότοπους τρίτων) προκειμένου να διαχειριστούν διαφημιστικές καμπάνιες, να κατανοήσουν τα ενδιαφέροντα και τις τάσεις των χρηστών και να παρέχουν εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις σε εσάς όσο βρίσκεστε στον Ιστότοπο ή σε άλλους ιστότοπους. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy [στο] eunet.host. Λάβετε υπόψη ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε γενικές διαφημίσεις.

ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί Facebook και Twitter. Αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να συλλέγουν τη διεύθυνση του πρωτοκόλλου διαδικτύου σας, τη σελίδα που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, και ενδέχεται να ορίσουν ένα cookie για να επιτρέψουν τη σωστή λειτουργία. Οι λειτουργίες και τα γραφικά στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε φιλοξενούνται από τρίτο μέρος είτε φιλοξενούνται απευθείας στον ιστότοπό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από τη δήλωση απορρήτου της εταιρείας που τις παρέχει.

BLOG

Ο ιστότοπός μας προσφέρει δημόσια προσβάσιμα ιστολόγια ή φόρουμ κοινότητας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε σε αυτούς τους τομείς ενδέχεται να διαβαστούν, να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Για να ζητήσετε την αφαίρεση των προσωπικών σας στοιχείων από το ιστολόγιο ή το φόρουμ της κοινότητας μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy [στο] eunet.host. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, οπότε θα σας ενημερώσουμε εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε και γιατί.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ

Για τους σκοπούς των νόμων COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) των ΗΠΑ, δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από επισκέπτες κάτω των 13 ετών. Εάν αντιληφθούμε ότι ένας χρήστης είναι κάτω των 13 ετών, θα τερματίσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό μπορεί να έχει ο χρήστης μαζί μας και θα διαγράψουμε από τα αρχεία μας τυχόν προσωπικές πληροφορίες που έχει υποβάλει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παίρνουμε σοβαρά τις ευθύνες μας για την ασφάλεια, εφαρμόζοντας κατάλληλα φυσικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Το σύστημα αποθήκευσης είναι 100% ασφαλές. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν πιστεύετε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που ενδέχεται να έχετε μαζί μας έχει παραβιαστεί), ενημερώστε μας αμέσως για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην ενότητα «Επικοινωνία μαζί μας» παρακάτω.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σας δίνουμε επιλογές σχετικά με τη χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από την λήψη ηλεκτρονικών επικοινωνιών από εμάς και τις συνδεδεμένες εταιρείες μας. Εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ από εμάς και τις θυγατρικές μας σε μελλοντική βάση, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής που περιέχονται στο e-mail.

Θα επιδιώξουμε να συμμορφωθούμε με τα αιτήματά σας το συντομότερο εύλογα εφικτό. Λάβετε υπόψη ότι εάν εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων που σχετίζονται με το μάρκετινγκ από εμάς, ενδέχεται να σας στείλουμε σημαντικά μηνύματα διαχείρισης και δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαχειριστικών μηνυμάτων.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία, το δικαίωμα να αλλάξετε τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών και το δικαίωμα να αποκλείσετε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες χρήσεις των προσωπικών σας πληροφοριών, στέλνοντάς μας γραπτή αίτηση στη διεύθυνση 30 N. Gould St. Ste N., Sheridan, WY. 82801 ΗΠΑ ή στέλνοντάς μας email στο privacy [στο] eunet.host ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της διαδικτυακής φόρμας Επικοινωνήστε μαζί μας και παρέχοντας το όνομα της υπηρεσίας για την οποία δόθηκαν πληροφορίες, το πλήρες όνομά σας, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας, ώστε να μπορέσουμε να σας αναγνωρίσουμε με ακρίβεια. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.

Για την προστασία σας, θα εφαρμόσουμε τέτοια αιτήματα μόνο σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για να μας στείλετε το αίτημά σας και μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν εφαρμόσουμε το αίτημά σας.

Παρακαλούμε κάντε σαφές το αίτημά σας και θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από το νόμο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μόλις σας αποσταλεί ειδοποίηση για μια τέτοια αλλαγή μέσω email στη διεύθυνση email που αναφέρεται στον Λογαριασμό σας ή όταν αυτές οι αλλαγές έχουν αναρτηθεί σε αυτόν τον ιστότοπο («Ιστότοπος») και θα επισκεφθείτε ξανά τον Ιστότοπο. Ρίξτε μια ματιά στο υπόμνημα «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά αυτή η Δήλωση Απορρήτου. Η χρήση του ιστότοπου μετά από αυτές τις αλλαγές σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη Δήλωση Απορρήτου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο privacy [at] eunet.host

ή

Deltanet Llc.
21366 Hall Rd. Suite 1153
Clinton Twp, MI 48038
United States
 
Europe
275 New North Road
Islington Suite 1091
London N1 7AA
United Kingdom

Verified by MonsterInsights