Η Uknet λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν της την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του web site της, καθώς και των πελατών της. Για τους επισκέπτες το site έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους να μην αφήνουν αναγνωριστικά στοιχεία ή προσωπικά δεδομένα.

Για τους πελάτες, από τη στιγμή που αποφασίσουν να προμηθεύσουν την Uknet με τα δικά τους προσωπικά δεδομένα οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία με τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν] θα θέλαμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάπτυξη πελατειακής σχέσης.

Επισκέπτες του web site της Uknet

Τι είδους πληροφορίες συλλέγονται?

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του web site, οι διακομιστές της Uknet συλλέγουν βασικές πληροφορίες χρήστη που περιλαμβάνουν το ISP domain του επισκέπτη, την χρονική στιγμή που συνδέθηκε με το site καθώς και τις συγκεκριμένες σελίδες τις οποίες επισκέφθηκε. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν cookies, τα οποία είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που τοποθετούνται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο αρχείο στον υπολογιστή του επισκέπτη. Τα cookies επιτρέπουν σε μια μια εφαρμογή του δικτύου να απαντήσει ανεξάρτητα, υπενθυμίζοντας πληροφορίες που έχει συλλέξει για τις διαδικτυακές προτιμήσεις του επισκέπτη.

Οι διακομιστές της Uknet δεν αποθηκεύουν την email διεύθυνση του επισκέπτη, ούτε συγκρατούν στοιχεία για άλλες σελίδες τις οποίες ο χρήστης έχει επισκεφθεί.

Πως αξιοποιούνται αυτές τις πληροφορίες

Οι βασικές πληροφορίες χρήστη που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της διαδικτυακής κίνησης καθώς και για την βελτίωση των περιεχομένων του web site της Uknet. Τα cookies χρησιμοποιούνται με σκοπό την ενεργοποίηση και ανάπτυξη πελατειακής σχέσης με την Uknet. Για παράδειγμα, τοποθετείται ένα cookie στη σελίδα on-line πώλησης μιας υπηρεσίας, στο οποίο αποθηκεύονται οι πληροφορίες του πελάτη που απαιτούνται για τη φόρμα παραγγελίας. Οι πληροφορίες αυτές προωθούνται σε εσωτερική βάση δεδομένων της Uknet για τον εντοπισμό και έλεγχο πραγματοποίησης πωλήσεων.

Ορισμένες φορές η Uknet μπορεί να προμηθεύσει την εταιρεία που έχει αναλάβει την διαφημιστική της εκστρατεία με πληροφορίες, στοχεύοντας πάντα στην διαφημιστικής της προώθηση. Σημειώστε ότι το site της Uknet περιέχει συνδέσμους σε προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία προσφέρονται από άλλες, εξωγενείς εταιρείες. Το site με το οποίο θα συνδεθεί ο επισκέπτης, έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει ότι η εισαγωγή του σε αυτό πραγματοποιήθηκε διαμέσου της Uknet.

Πελάτες της Uknet

Τι είδους πληροφορίες συλλέγονται?

Από τη στιγμή που επιλέξουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η Uknet, προμηθεύουν την εταιρεία με τα στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και οικονομικές πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας συνήθως περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου. Οι οικονομικές πληροφορίες συνήθως περιλαμβάνουν αριθμό πιστωτικής κάρτας.

Η Uknet, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον πελάτη, διαχειρίζεται τις πληροφορίες του σύμφωνα με το είδος του λογαριασμού, την επιλεγμένη υπηρεσία και τα logs του πελάτη. Επιπρόσθετα αποθηκεύει στα αρχεία της την διεύθυνση email του πελάτη, ως απαραίτητο συστατικό για την διεξαγωγή της επικοινωνίας.

Πως αξιοποιούνται αυτές τις πληροφορίες

Τα επικοινωνιακά στοιχεία του πελάτη χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών εκ μέρους της Uknet, αναφορικά με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη της υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο πελάτης. Τα οικονομικά στοιχεία με τα οποία έχει προμηθεύσει ο πελάτης την Uknet, χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για την οικονομική τακτοποίηση και εξόφληση της συγκεκριμένης επιλεχθείσας υπηρεσίας.

Η Uknet αναπτύσσει και διατηρεί πληροφορίες όπως το είδος της υπηρεσίας και τα logs που έχει επιλέξει ο πελάτης. Η Uknet μπορεί να μοιραστεί πληροφορίες με ιδιαίτερους συνεργάτες της, προκειμένου να πληροφορήσει τους πελάτες της για προϊόντα τα οποία ενδεχομένως θεωρήσουν ενδιαφέροντα, εκμεταλλευόμενοι τις προσφορές που συνοδεύουν τα προγράμματα συνεργατών. Επιπλέον η Uknet μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του πελάτη προς όφελός του, με σκοπό την ενημέρωσή του για νέα ή αναβαθμισμένα προϊόντα. Η Uknet δεν πουλά ή ενοικιάζει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε τρίτους. Η Uknet θα γνωστοποιήσει δεδομένα των πελατών της ΜΟΝΟ εάν θεωρηθεί αναγκαίο στις περιπτώσεις: επικοινωνίας ή αναγνώρισης προσώπων που αποδείχτηκε ότι βλάπτουν ή επιχειρούν να βλάψουν την Uknet ή τους πελάτες της, απάντησης σε κλήσεις, νομικών διαδικασιών, δικαστικών εντολών. Επιπρόσθετα η Uknet δεν αποκαλύπτει σε τρίτους τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της. Η Uknet θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της ΜΟΝΟ εάν θεωρηθεί αναγκαίο στις περιπτώσεις: απάντησης σε κλήσεις, νομικών διαδικασιών, δικαστικών εντολών, προστασίας νομικών δικαιωμάτων της Uknet και των πελατών της, ακούσιας εξασφάλισης περιεχομένων που σχετίζονται με τη διάπραξη εγκλημάτων. Παρ’ όλα αυτά η Uknet θα εξετάσει, διαγράψει ή εμποδίσει την πρόσβαση στις επικοινωνίες που ενδεχομένως βλάψουν την εταιρεία, τους πελάτες της ή τρίτα πρόσωπα. Οι λόγοι για τους οποίους η Uknet θα ενεργήσει κατ? αυτόν τον τρόπο αναφέρονται στην πραγματική ή πιθανή παραβίαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Uknet.

Επιπλέον, όλοι οι πελάτες της Uknet έχουν δικαίωμα διαγραφής τους από το newsletter ή τις μελλοντικές ενημερώσεις για τις αναβαθμίσεις των προϊόντων/υπηρεσιών της, αποστέλλοντας το αίτημά τους στο email privacy [at] eunet.host Σε αυτήν την αίτηση οι πελάτες θα πρέπει να ανγράφουν το δικό τους domain name καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Uknet διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει κατά την κρίση της, ανακοινώσεις και σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες της.

 

.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

[contact-form-7 404 "Not Found"]

© 1999-2017 eunet.gr | Uknet Ltd. All Rights Reserved

WordPress and WHMCS integration by i-Plugins