Επικοινωνήστε μαζί μας

30 N Gould St., Ste N., Sheridan, WY 82801

+1 (307) 206-2203

accounts @ eunet.host

Όροι Χρήσης

Διασφαλίζουμε την ακεραιότητα της ασφάλειας και προστασίας των συστημάτων και του δικτύου της Eunet, καθώς και των συστημάτων/δικτύου των συνεργατών της. Διατηρούμε το κύρος και τη φήμη της Eunet ως υπεύθυνος πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων. Διαφυλάσσουμε την αξιόπιστη χρήση των δικτυακών πηγών ως μέσο διακίνησης της ελεύθερης έκφρασης. Προωθούμε και ενθαρρύνουμε την αξιόπιστη χρήση, ενώ αποτρέπουμε τεχνικές που υποβαθμίζουν την ικανότητα των δικτυακών πηγών και επομένως την αξία των υπηρεσιών διαδικτύου. Αποφεύγουμε καταστάσεις που ενδεχομένως προκαλέσουν στην Eunet νομικές ευθύνες. Διατηρούμε την εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων ανεξάρτητων επισκεπτών. Αναμένουμε από τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν το Internet με αβρότητα, σύνεση, αίσθημα ευθύνης και σεβασμό απέναντι στους κανόνες που έχουν επικρατήσει στον κυβερνοχώρο. Με την τήρηση της πολιτικής αυτής, οι πελάτες μας προστατεύουν τα δικαιώματα και τα προνόμια των χρηστών του Internet παγκοσμίως. Η παραβίαση των παρακάτω αρχών πολιτικής της Eunet θα σημάνει την άμεση διακοπή της συνεργασίας μας.

Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς

1. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, χρήση, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση των υπηρεσιών της Eunet με σκοπό την δημοσίευση πορνογραφικού, πειρατικού και ρατσιστικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, παράνομου ή τρομοκρατικού περιεχομένου, που αντιβαίνουν στους νόμους του κράτους και στους διεθνείς κανόνες του Internet.

2. Οι υπηρεσίες της Eunet μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση πληροφοριών και δεδομένων των υπηρεσιών της Eunet με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για παράνομους σκοπούς. Απαγορεύεται επίσης η αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και χωρίς την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων του δικαιούχου. Σε αντίθετη περίπτωση η Eunet έχει το δικαίωμα να διαγράψει τέτοιυ είδους παράνομο περιεχόμενο από τους servers της.

3. Οι πελάτες θα πρέπει να αποφεύγουν την εμπλοκή τους σε αξιόποινες πράξεις όπως συκοφαντική δυσφήμιση, παρουσίαση σκανδαλωδών ή ιδιωτικών πληροφοριών για άτομα χωρίς την έγκρισή τους, εσκεμμένη συναισθηματική βία, απειλές σε τρίτους μέσω e-mail, ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων/υπηρεσιών που παρέχουμε.

4. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την χορήγηση και τη διατήρηση συγκεκριμένων οικονομικών πληροφοριών. Η παροχή ψευδών στοιχείων προς την Eunet στην φόρμα παραγγελίας, στο συμβόλαιο ή στην online φόρμα παραγγελίας, περιλαμβάνει την δόλια χρήση πιστωτικών καρτών και μπορεί να οδηγήσει τον προσβληθέντα σε ποινική δίωξη.

Χρήση συστημάτων και δικτύου

Ασφάλεια

1. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να επιχειρούν να παραβιάσουν οποιονδήποτε έλεγχο ταυτότητας χρήστη δικτύου ή λογαριασμού. Χωρίς να περιορίζεται σε αυτά μόνο, σε αυτόν τον όρο συμπεριλαμβάνονται: εισαγωγή δεδομένων που δεν αποσκοπούν στον πελάτη, πρόσβαση σε server ή λογαριασμό που ο πελάτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να εισαχθεί, ή παραβίαση της ασφάλειας άλλων δικτύων.

2. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να προκαλέσουν διακοπή των υπηρεσιών σε κανένα χρήστη, host, ή δίκτυο (denial-of-service attacks). Χωρίς να περιορίζεται σε αυτά μόνο, σε αυτόν τον όρο συμπεριλαμβάνονται: heaps δικτύων, εσκεμμένες προσπάθειες υπερφόρτωσης υπηρεσιών του δικτύου, καθώς και προσπάθειες δυσφήμισης του δικτύου φιλοξενίας.

3. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κανενός είδους πρόγραμμα/ script/εντολές, ή να αποστέλλουν μηνύματα σχεδιασμένα να παρεμβαίνουν στις συνομιλίες τερματικού χρήστη, τοπικά ή μέσω Internet.

4. Οι πελάτες θα πρέπει να διαφυλάσσουν τους κωδικούς passwords των λογαριασμών τους, προκειμένου να αποτρέπουν ανεπιθύμητη πρόσβαση στο λογαριασμό τους.

5. Οι χρήστες που παραβιάζουν την ασφάλεια συστημάτων ή δικτύων, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη. Η Eunet θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές για την επίλυση των υποθέσεων.

Ε-mail

1. Απαγορεύεται κάθε είδους λεκτική ή επαναλαμβανόμενη παρενόχληση, η δημιουργία μεγάλου αριθμού e-mails που υπερβαίνει τον μέσο όρο ενός κανονικού χρήστη e-mail.

2. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να αποστέλλουν e-mails σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει τα μηνύματα. Εάν ο παραλήπτης ζητήσει την διακοπή αποστολής email, ο πελάτης θα πρέπει να συμμορφωθεί με την συγκεκριμένη απαίτηση.

3. Απαγορεύεται στους πελάτες να αποστέλλουν ανεπιθύμητα για τους παραλήπτες μηνύματα, όπως μεγάλα διαφημιστικά e-mails, πληροφοριακές ανακοινώσεις και πολιτικά άρθρα. Τέτοιου είδους υλικό αποστέλλεται μόνο σε παραλήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει επιθυμία και ενδιαφέρον για αυτά.

4. Απαγορεύεται στους πελάτες να προωθούν ή να διαδίδουν κείμενα περιορισμένης κυκλοφορίας, ανεξάρτητα εάν ο παραλήπτης επιθυμεί να λαμβάνει τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία.

5. Απαγορεύεται η μαζική αποστολή e-mails, η αποστολή μη ελεγμένων διαφημίσεων σε άτομα με τα οποία ο πελάτης δεν έχει τρέχουσες επαγγελματικές σχέσεις [spamming].

6. Απαγορεύται η εγγραφή ενός ενδιαφερόμενου στην mailing list χωρίς την έγκριση του. Οι λίστες διευθύνσεων e-mail δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διανομή μη ελεγμένων e-mail.

7. Οι λογαριασμοί ή οι υπηρεσίες της Eunet απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή απαντήσεων σε μηνύματα, απεσταλμένα από άλλους παρόχους Internet, στην περίπτωση που παραβιάζουν την πολιτική της Eunet ή του άλλου παρόχου.

8. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται και σε άλλα δίκτυα που βασίζονται στο Internet όπως το σύστημα RLG’s Ariel [σύστημα αποστολής κειμένων Fax στο Internet].

Σημειώστε:

Η Eunet λειτουργεί στηριζόμενη στην πολιτική προειδοποίησης των πελατών της, λαμβάνοντας υπόψη αυθόρμητα e-mails για απαράδεκτη συμπεριφορά, εκτός εάν η παραβίαση των όρων χρήσης συνιστά την άμεση διακοπή του λογαριασμού του πελάτη.

IRC (Internet Relay Chat)

1. Απαγορεύεται στους πελάτες να χρησιμοποιούν/φιλοξενούν IRC scripts, διακομιστές ή προγράμματα σε shared, dedicated ή colocation server.

2. Οι IRC robots (bots ή κλώνοι), και οι IRC sessions δεν λειτουργούν στους servers της Eunet.

3. Η Eunet δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συζητήσεων στο IRC.

Γενικές Χρήσεις

1. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να επιτρέπουν σε τρίτα πρόσωπα την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους, την ικανότητα προώθησης της αλληλογραφίας, την πρόσβαση σε POP λογαριασμούς, ή τις αυτόματες απαντήσεις.

2. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να απασχολούν υπηρεσίες ή προγράμματα που καταναλώνουν υπερβολικό CPU χρόνο ή αποθηκευτικό χώρο. Η Eunet διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης CPU εντατικών μηχανισμών.

Απαιτούμενες Προϋποθέσεις Υλικών και Προγραμμάτων

1. Οι πελάτες θα πρέπει να διαβεβαιώσουν την Eunet ότι τα υλικά και τα δεδομένα που τοποθετούνται στον εξοπλισμό της, είναι σε κατάσταση συμβατή με τον διακομιστή της Eunet και δεν απαιτείται καμία επιπλέον ρύθμιση στα συστήματα της. Σε περίπτωση που το υλικό του πελάτη δεν παρουσιάζει συμβατότητα με τον διακομιστή, έχουμε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουμε τα δεδομένα και να τα απορρίψουμε. Η Eunet θα ειδοποιήσει άμεσα τον πελάτη για την ασυμβατότητα του υλικού και θα του προσφέρει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το υλικό σύμφωνα με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της Eunet.

2. Η χρήση των υπηρεσιών της Eunet απαιτεί στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού του Internet και των γλωσσών πρωτοκόλλου και λογισμικού. Το επίπεδο των παραπάνω γνώσεων εξαρτάται από τη χρήση και το επιθυμητό περιεχόμενο της ιστοσελίδας του πελάτη. Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και τη διατήρηση της ιστοσελίδας τους. Δεν αποτελεί υποχρέωση της Eunet να παρέχει αυτές τις γνώσεις, πέρα από την παροχή της συμφωνημένης υπηρεσίας.

Privacy

1. Η Eunet δεν θα γνωστοποιήσει ή πουλήσει τη λίστα των e-mails των πελατών της σε τρίτα πρόσωπα. Προσπαθούμε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, καθώς και τις πληροφορίες τους που έχουν εγκατασταθεί στο δίκτυο. Η Eunet θα γνωστοποιήσει το περιεχόμενο των e-mails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της ΜΟΝΟ εάν θεωρηθεί αναγκαίο στις εξής περιπτώσεις: απάντηση σε κλήσεις, νομικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, προστασία νομικών δικαιωμάτων της Eunet και των πελατών της.

2. Η Eunet δεν θα παρακολουθήσει ή φανερώσει τα προσωπικά e-mails των πελατών της, εκτός εάν θεωρηθεί αναγακαίο σε περίπτωση δικαστικών εντολών ή παραβίασης της νομοθεσίας. Εάν απαιτηθεί, θα συνεργαστούμε με τις αρχές για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EUNET. ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Στην περίπτωση που υποψιάζεστε ότι οι ενέργειές σας ενδέχεται να παραβιάζουν την πολιτική μας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση (Παρακάτω), ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τυχόν απορίες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι κανόνες που αναφέρονται στην ανωτέρω πολιτική, δεν επιτρέπεται να παραβιαστούν και από άλλους παροχους υπηρεσιών Internet, υπηρεσίες των οποίων φιλοξενούνται από την Eunet ή συνδέονται με το δίκτυo της Eunet.

Συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την ανωτέρω πολιτική θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στο (sales (@) eunet.gr)

Αναφορές για την παραβίαση της πολιτικής μπορούν να αποστέλλονται στο (sales (@) eunet.gr)

eunet.gr Deltanet Llc.
21366 Hall Rd., Ste 1153
Clinton Twp, MI 48038
United States

Europe
Mystra 134
Ano Glyfada 16561
Greece

Verified by MonsterInsights