• <a href="https://clients.eunet.gr/submitticket.php" title="Επικοινωνήστε μαζί μας" target="_blank">Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ</a>

Όροι Χρήσης

Όροι υπηρεσιών | Διασφαλίζουμε την ακεραιότητα της ασφάλειας και προστασίας των συστημάτων και του δικτύου της eunet.gr, καθώς και των συστημάτων/δικτύου των συνεργατών της. Διατηρούμε το κύρος και τη φήμη της eunet.gr ως υπεύθυνου παροχέα. Διαφυλάσσουμε την αξιόπιστη χρήση των δικτυακών πηγών ως μέσο διακίνησης της ελεύθερης έκφρασης. Προάγουμε και ενθαρρύνουμε την αξιόπιστη χρήση ενώ αποτρέπουμε τεχνικές που υποβαθμίζουν την ικανότητα των δικτυακών πηγών και επομένως την αξία των υπηρεσιών διαδικτύου. Αποφεύγουμε καταστάσεις που ενδεχομένως προκαλέσουν στην eunet.gr νομικές ευθύνες. Διατηρούμε την εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων ανεξάρτητων επισκεπτών. Αναμένουμε από τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν το Internet με αβρότητα, σύνεση, αίσθημα ευθύνης και σεβασμό απέναντι στους κανόνες που έχουν επικρατήσει στον κυβερνοχώρο. Με την τήρηση της πολιτικής αυτής, οι πελάτες μας προστατεύουν τα δικαιώματα και τα προνόμια των χρηστών του Internet παγκοσμίως. Η παραβίαση των παρακάτω αρχών πολιτικής της Uknet θα σημάνει την άμεση διακοπή της συνεργασίας μας.

Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς

1. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, χρησιμοποίηση, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση των υπηρεσιών της eunet.gr με σκοπό την δημοσίευση πορνογραφικού, πειρατικού και ρατσιστικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, παράνομων ή τρομοκρατικών περιεχομένων, που αντιβαίνουν στους νόμους του κράτους και τους διεθνείς κανόνες του Internet.

2. Οι υπηρεσίες της eunet.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση πληροφοριών και δεδομένων των υπηρεσιών της eunet.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για παράνομους σκοπούς. Απαγορεύεται επίσης η αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων του δικαιούχου. Σε αντίθετη περίπτωση η eunet.gr έχει το δικαίωμα να διαγράψει τέτοιυ είδους παράνομα περιεχόμενα από τους servers της.

3. Οι πελάτες θα πρέπει να αποφεύγουν την εμπλοκή τους σε αξιόποινες πράξεις όπως συκοφαντική δυσφήμιση, παρουσίαση σκανδαλωδών ή ιδιωτικών πληροφοριών για άτομα χωρίς την έγκρισή τους, εσκεμμένη συναισθηματική βία, απειλές σε τρίτους μέσω e-mail, ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων/υπηρεσιών που παρέχουμε.

4. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την χορήγηση και διατήρηση συγκεκριμένων οικονομικών πληροφοριών. Η παροχή προς την eunet.gr με ψευδή στοιχεία στην φόρμα παραγγελίας, στο συμβόλαιο ή στην on-line φόρμα παραγγελίας, περιλαμβάνει την δόλια χρήση πιστωτικών καρτών και μπορεί να οδηγήσει τον προσβληθέντα σε ποινική δίωξη.

Χρήση συστημάτων και δικτύου

Ασφάλεια

1. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να επιχειρούν περιγραφή πιστοποίησης χρήστη ή ασφάλειας οποιοδήποτε δικτύου ή λογαριασμού hacking. Περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο, εισαγωγικά δεδομένα που δεν αποσκοπούν στον πελάτη, πρόσβαση σε server ή λογαριασμό που ο πελάτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να εισαχθεί, ή παραβίαση της ασφάλειας άλλων δικτύων.

2. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να προκαλούν παρεμπόδιση υπηρεσιών σε κανένα χρήστη, host, ή δίκτυο (Denial of Service attacks). Περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο, σωρεία δικτύων, εσκεμμένες προσπάθειες υπερφόρτωσης υπηρεσιών του δικτύου, καθώς και προσπάθειες δυσφήμισης του δικτύου φιλοξενίας.

3. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κανενός είδους πρόγραμμα/ script/εντολές, ή να αποστέλλουν μηνύματα σχεδιασμένα να παρεμβάλλουν στις τερματικές συζητήσεις χρήστη, τοπικά ή μέσω Internet.

4. Οι πελάτες θα πρέπει να διαφυλάσσουν τους κωδικούς passwords των λογαριασμών τους, προκειμένου να αποτρέπουν ανεπιθύμητη πρόσβαση στο λογαριασμό τους.

5. Οι χρήστες που παραβιάζουν την ασφάλεια συστημάτων ή δικτύων, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη. Η eunet.gr θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές για την διελεύκανση των υποθέσεων.

Ε-mail

1. Απαγορεύεται κάθε είδους γλωσσική ή επαναλαμβανόμενη παρενόχληση, η δημιουργία μεγάλου αριθμού αποστολής mail το οποίο υπερβαίνει τον μέσο όρο ενός κανονικού χρήστη μηνυμάτων.

2. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να αποστέλλουν e-mails σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει τα μηνύματα. Εάν ο παραλήπτης ζητήσει την διακοπή αποστολής email, ο πελάτης θα πρέπει να συμμορφωθεί με την συγκεκριμένη απαίτηση.

3. Οι πελάτες απαγορεύεται να αποστέλλουν ανεπιθύμητα για τους παραλήπτες μηνύματα, όπως μεγάλα διαφημιστικά emails, πληροφοριακές ανακοινώσεις και πολιτικά άρθρα. Τέτοιου είδους υλικό αποστέλλεται μόνο σε παραλήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει επιθυμία και ενδιαφέρον για αυτά.

4. Οι πελάτες απαγορεύεται να προωθούν ή να προπαγανδίζουν δεσμευμένα κείμενα, ανεξάρτητα εάν ο παραλήπτης επιθυμεί να λαμβάνει τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία.

5. Απαγορεύεται η μαζική αποστολή emails, η αποστολή μη ελεγμένων διαφημίσεων σε άτομα με τα οποία ο πελάτης δεν έχει τρέχουσες επαγγελματικές σχέσεις [spamming].

6. Η εγγραφή ενός ενδιαφερόμενου από την mailing list χωρίς την έγκριση του, απαγορεύται. Οι λίστες διευθύνσεων mail δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διανομή μη ελεγμένων email.

7. Οι λογαριασμοί ή οι υπηρεσίες της eunet.gr απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή απαντήσεων σε μηνύματα, απεσταλμένα από άλλους παροχείς Internet, στην περίπτωση που παραβιάζουν την πολιτική της eunet.gr ή του άλλου παροχέα.

8. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται και σε άλλα δίκτυα που βασίζονται στο Internet όπως το σύστημα RLG’s Ariel [σύστημα αποστολής κειμένων Fax στο Internet].

Σημειώστε:

Η eunet.gr λειτουργεί στηριζόμενη στην πολιτική προειδοποίησης των πελατών της, λαμβάνοντας υπόψη αυθόρμητα emails για απαράδεκτη συμπεριφορά, εκτός εάν η παραβίαση των όρων χρήσης συνιστά την άμεση διακοπή του λογαριασμού του πελάτη.

IRC (Internet Relay Chat)

1. Οι πελάτες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν/φιλοξενούν IRC scripts, διακομιστές ή προγράμματα σε shared, dedicated ή co-location server.

2. Οι IRC robots (bots or κλώνοι), και οι IRC sessions δεν λειτουργούν στους servers της eunet.gr.

3. Η eunet.gr δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συζητήσεων στο IRC.

Γενικές Χρήσεις

1. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να επιτρέπουν σε τρίτα πρόσωπα την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους, την ικανότητα προώθησης της αλληλογραφίας, πρόσβαση σε POP λογαριασμούς, ή αυτόματες απαντήσεις.

2. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να απασχολούν υπηρεσίες ή προγράμματα που καταναλώνουν υπερβολικό CPU χρόνο ή αποθηκευτικό χώρο. Η eunet.gr διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης CPU εντατικών μηχανισμών.

Απαιτούμενες Προϋποθέσεις Υλικών και Προγραμμάτων

1. Οι πελάτες θα πρέπει να διαβεβαιώσουν την eunet.gr ότι τα υλικά και τα δεδομένα που τοποθετούνται στον εξοπλισμό της, είναι σε κατάσταση συμβατή με τον διακομιστή της eunet.gr και δεν απαιτείται καμία επιπλέον ρύθμιση στα συστήματα της. Σε περίπτωση που το υλικό του πελάτη δεν παρουσιάζει συμβατότητα με τον διακομιστή, έχουμε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουμε τα δεδομένα και να τα απορρίψουμε. Η eunet.gr θα ειδοποιήσει άμεσα τον πελάτη για την ασυμβατότητα του υλικού και θα του προσφέρει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το υλικό σύμφωνα με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της eunet.gr

2. Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της eunet.gr απαιτεί στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού του Internet, των γλωσσών πρωτοκόλλου και λογισμικού. Το επίπεδο των ανωτέρω γνώσεων εξαρτάται από την χρήση και τα επιθυμητά περιεχόμενα του δικτυακού χώρου του πελάτη. Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και διατήρηση του δικτυακού χώρου. Δεν αποτελεί υποχρέωση της eunet.gr να παρέχει αυτές τις γνώσεις, πέρα της προσυμφωνηθείσας υπηρεσίας με τον πελάτη.

Privacy

1. Η eunet.gr δεν θα γνωστοποιήσει ή πουλήσει τη λίστα των emails των πελατών της σε τρίτα πρόσωπα. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας καθώς και τις πληροφορίες τους που έχουν εγκατασταθεί στο δίκτυο. Η eunet.gr θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της ΜΟΝΟ εάν θεωρηθεί αναγκαίο στις περιπτώσεις: απάντησης σε κλήσεις, νομικών διαδικασιών, δικαστικών εντολών, προστασίας νομικών δικαιωμάτων της Eunet και των πελατών της.

2. Η eunet.gr δεν θα παρακολουθήσει ή φανερώσει τα προσωπικά emails των πελατών της, εκτός εάν θεωρηθεί αναγακαίο σε περίπτωση δικαστικών εντολών ή παραβίαση της νομοθεσίας. Εάν απαιτηθεί, θα συνεργαστούμε με τις αρχές για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ eunet.gr . ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εάν έχετε αμφιβολίες ότι πιθανόν οι πράξεις σας να βρίσκονται σε παραβίαση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με email στο (Παρακάτω) προκειμένου να επιλύσουμε τυχόν απορίες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι κανόνες που αναφέρονται στην ανωτέρω πολιτική, δεν επιτρέπεται να παραβιαστούν και από άλλους παροχείς υπηρεσιών Internet, υπηρεσίες των οποίων φιλοξενούνται από την eunet.gr ή συνδέονται με το δίκτυο.

Συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την ανωτέρω πολιτική θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στο (Παρακάτω)

Αναφορές για την παραβίαση της πολιτικής μπορούν να αποστέλλονται στο (Παρακάτω)

Uknet Limited
The Colchester Centre
Hawkins Road
Colchester, CO2 8JX
United Kingdom